Helsingfors svenska socialdemokraterPå de här sidorna hittar du uppgifter om stadens svenskspråkiga partiavdelningar, Helsingfors svenska arbetarförening HSAF och Socialdemokratiskt forum SF. Tillsammans bildar vi kommunalorganisationen Helsingfors socialdemokratiska arbetarkommun.

Nyheter
Kontaktuppgifter
Kalender
Förtroendevalda
FSD: Kom med!
HSAF
Länkar
Suomeksi

 Uppdatering 26.4.2010